„Бизнес Форуърд“ е консултантска компания, специализирана в мениджмънт консултирането и предлагането на уникални услуги за създаване на устойчив бизнес. Разработената от нас методология е основана на задълбочен анализ на бизнеса и начина на работа на всеки конкретен клиент. Предлагаме широк кръг от отделни мениджмънт консултинг услуги и такива на проектен принцип, като гарантираме възвръщаемост на всеки наш клиент от няколко десетки хиляди до милион лева.На консултантската ни фирма са се доверили български и международни компании и организации от всички икономически сектори, като Walltopia - Funtopia, Junior Achievement Bulgaria, Accenture, ApartmentsApart.com, Си-7 Комерсиал - Doma, Уникредит Булбанк, Недев ЕООД, "Делчев и партньори" - правнa консултантска компания и много други.

Личният професионален опит на консултантите ни включва също работа по външни за фирмата бизнес мениджмънт и ИТ проекти, като под-изпълнители, в някои от водещите български и международни компании - [още...]

Безупречните резултати ни позволяват да гарантираме на клиентите следните ефекти от услугите на проектен принцип.Гарантирана 100% възвръщаемост от услугите ни - повече продажби и по-ниски разходи в размер от 50 000 до 1 000 000 лева
[още...]

Професионален анализ и оценка на текущото състояние на фирмата
[още...]

Промяна отношението към работата на мениджъри, супервайзори и работници
[още...]

Подобряване на текущите правила и стандарти на работа в компанията
[още...]

Изграждане на уникален софтуер за следене ефективността на всички нива
[още...]

Система за устойчиво развитие на вашия бизнес
[още...]

Контрол на резултатите в компанията с препоръки за бъдещи стъпки
[още...]